Over Revive
About Revive

WATT The Health is een project van ontwikkelaar Revive. In wezen is “Watt The Health” veel meer dan een vastgoedproject; het is de blauwdruk voor een revolutie in levensstijl. Het vertegenwoordigt een ruimte waar gezondheid, technologie en duurzaamheid elkaar kruisen om een betere, gezondere toekomst voor iedereen te creëren. 

Zie mail Julie, haar tekst hier plakken. Tekst hierboven op home zetten?

Ecologische én sociale duurzaamheid

“We build society” luidt onze slogan, en dat menen we letterlijk. In alle projecten die we ontwikkelen leggen we de focus op het bouwen van nieuwe woonwijken. Alle facetten van wonen zijn daarbij belangrijk. We willen warme buurten ontwikkelen waar mensen zich goed voelen, elkaar helpen en sociale initiatieven op poten zetten. Vanuit de overtuiging dat een project pas echt geslaagd is wanneer het er ook goed wonen en werken is stellen we voor elk van onze projecten een community builder aan die verbindt. Dit doen we na het bouwproces, maar ook voor en tijdens de werken, via – onder andere – tijdelijke invullingen waarbij alles rond connectie, creativiteit en plezier draait.

Mensen connectie zien maken, daar krijg ik energie van.

Laila De Bruyne, Community Builder ‘t Verband

Re-use

Re-purpose

Re-store

Re-connect

we build society

Maatschappelijke en ecologische winst zijn voor ons net zo belangrijk als financieel succes. Mens, lokale natuur en stad moeten elkaar versterken. We vernieuwen niet alleen om te vernieuwen, en we breken niet af om af te breken. We behouden en hergebruiken wat goed is en verbeteren op een duurzame manier wat minder goed is.

Vanuit die visie hebben we vier peilers gedefinieerd. Re-use duidt op het hergebruiken van wat er al is. Dat gaat zowel over het bouwen op onderbenutte locaties zoals leegstaande gebouwen, als het recupereren van materiaal en het nastreven van een circulaire economie. Re-purpose gaat over het herbestemmen van sites, met respect voor erfgoed, en het onaangeroerd laten van bestaande natuur. Re-store heeft alles te maken met natuur- en maatschappelijk herstel. Re-connect tenslotte gaat over de sociale cohesie en connectie tussen nieuwe woonwijken, de natuur en de lokale buurt.

Onze liefde voor brownfields

Daarbij investeren we graag in de transformatie van oude, industriële sites. Door braakliggende terreinen en verlaten gebouwen te transformeren naar frisse en duurzame omgevingen kunnen we onontgonnen gebied ongemoeid laten. Zo proberen we maatschappelijk en ecologisch meerwaarde te creëren.

Revive B Corp certified

Allereerste B Corp Certified projectontwikkelaar

Revive werd als eerste Belgische bedrijf bekroond met het B Corp certificaat, het meest objectieve bewijs dat maatschappelijke en ecologische objectieven minstens even belangrijk zijn als winst. It’s all about “Using Business as a Force For Good”. Op onze sociale media kanalen kan je onder #WeGoBeyond lezen wat Revive allemaal doet om van de wereld een betere plek te maken.