Over Revive

Over Revive

Plaatsen met een verleden bieden vaak het grootste potentieel voor de mooiste toekomstscenario’s. Vanuit die visie startte Revive 15 jaar geleden als specialist in brownfieldontwikkeling. We vormen verouderde en vervuilde industriële sites om tot levendige woon- en werkplekken. In wezen is WATT The Health dan ook veel meer dan een vastgoedproject; het is de blauwdruk voor een revolutie in levensstijl.

Ecologische én sociale duurzaamheid

Re-use

Re-purpose

Re-store

Re-connect

we build society

Maatschappelijke en ecologische winst zijn voor ons net zo belangrijk als financieel succes. Mens, lokale natuur en stad moeten elkaar versterken. We vernieuwen niet alleen om te vernieuwen, en we breken niet af om af te breken. We behouden en hergebruiken wat goed is en verbeteren op een duurzame manier wat minder goed is.

Vanuit die visie hebben we vier peilers gedefinieerd. Re-use duidt op het hergebruiken van wat er al is. Dat gaat zowel over het bouwen op onderbenutte locaties zoals leegstaande gebouwen, als het recupereren van materiaal en het nastreven van een circulaire economie. Re-purpose gaat over het herbestemmen van sites, met respect voor erfgoed, en het onaangeroerd laten van bestaande natuur. Re-store heeft alles te maken met natuur- en maatschappelijk herstel. Re-connect tenslotte gaat over de sociale cohesie en connectie tussen nieuwe woonwijken, de natuur en de lokale buurt.

Mensen connectie zien maken, daar krijg ik energie van.

Laila De Bruyne, Community Builder ‘t Verband

“We build society” luidt onze slogan, en dat menen we letterlijk. In alle projecten die we ontwikkelen leggen we de focus op het bouwen van nieuwe woonwijken die de gezondheid het en welbevinden van mensen bevorderen. Alle facetten van wonen, leven en werken zijn daarbij belangrijk. We willen warme buurten ontwikkelen waar mensen zich goed voelen, elkaar helpen en sociale initiatieven op poten zetten. Vanuit de overtuiging dat een project pas echt geslaagd is wanneer het er ook goed wonen en werken is, stellen we voor elk van onze projecten een community builder aan die verbindt. Dit doen we na het bouwproces, maar ook voor en tijdens de werken, via – onder andere – tijdelijke invullingen waarbij alles rond connectie, creativiteit en plezier draait.

Respect voor het verleden

Al snel kwamen we tot het besef dat op deze terreinen vaak waardevolle gebouwen staan die onze volle aandacht verdienen. Want ‘using first what has been used before is nog altijd het basisprincipe in duurzaam ondernemen. En daarbij starten we vanuit respect voor het verleden. We bewaren en belichten steeds de waardevolle (erfgoed)elementen van de locaties in onze ontwerpen, en houden ook rekening met de bedrijvigheid en activiteiten die er aanwezig zijn of waren.

De klinieksite in Gentbrugge is al eeuwen een thuishaven voor gezondheidsactoren, en dat wilden we verder versterken door de wijk te transformeren naar een gezonde, groene buurt die fungeert als uitvalsbasis voor zorgbedrijven.

De oude Sint-Jozef kliniek in Gentbrugge

Door de cholera epidemieën in 1849 en 1865-1866 ontstond er in Gent behoefte aan nieuwe zorginstellingen. Op vraag van de toenmalige pastoor van Gentbrugge, Henri Bouckaert (1834-1909), liet kasteelheer Philippe Van de Velde een hospice bouwen op zijn domein in Gentbrugge. De zusters van de H. Vincentius à Paulo te Waarschoot wordt gevraagd in te staan voor de verpleging en verzorging.

Op 10 oktober 1881 wordt het Gesticht Sint-Jozef/Institut Saint Joseph officieel geopend. Een schot in de roos, zo blijkt, want al gauw wordt de site uitgebreid en meer geneesheren vinden hun weg naar Gentbrugge, zo ook de pas gepromoveerde dokter Odilon Van der Linden. Onder zijn leiding groeit de plek uit tot een – voor die tijd – ultramodern ziekenhuis.

Op 1 januari 1999 fuseerde AZ Maria Middelares met Sint-Jozef. Het Medisch Centrum in Gentbrugge onderging een grondige renovatie en sinds 2016 zorgen de polikliniek, radiologie, dialyse en de sportmedische revalidatie voor een aantrekkelijk lokaal zorgaanbod voor consultaties en dagopnames.

Odilon Van der Linden

Professor Odilon Van der Linden is onlosmakelijk verbonden met het Sint-Jozefziekenhuis. Hij pionierde door reeds in 1888 een eerste heelkundige ingreep te verrichten in de kliniek.

Ontmoet het team
Julie Daelman

Julie Daelman
Commercial Executive B2B

Silke van Damme

Silke Van Damme
Project Developer

Laila De Bruyne

Laila De Bruyne
Impact Manager

Benoit Dubrulle

Benoit Dubrulle
Marketing & Go to market Manager

Margot Calle

Margot Calle
Legal Counsel

Bart De Vos

Bart De Vos
Senior Construction Manager

Boudewijn De Coninck

Boudewijn De Coninck
Environmental Manager

Frédéric Buyssens

Frédéric Buyssens
Commercial Real Estate Manager B2B

Revive B Corp certified

Allereerste B Corp Certified projectontwikkelaar

Revive werd als eerste Belgische bedrijf bekroond met het B Corp certificaat, het meest objectieve bewijs dat maatschappelijke en ecologische objectieven minstens even belangrijk zijn als winst. It’s all about “Using Business as a Force For Good”. Op onze sociale media kanalen kan je onder #WeGoBeyond lezen wat Revive allemaal doet om van de wereld een betere plek te maken.