imec en medvia partnerships
Partnerships met imec.istart en MEDVIA
februari 22, 2024

Op de site waar WATT The Health wordt ontwikkeld draait alles om het connecteren van gezondheid, tech & innovatie. In het bedrijvencentrum verwelkomen we ondernemers uit de HealthTech, MedTech en SportTech sector. Om deze techbedrijven alle kansen tot succes te geven in een zo optimaal mogelijke omgeving, hebben we de handen in elkaar geslaan met experten in the field. Imec.istart en MEDVIA zijn er daar twee van!

Imec.istart, een ruggensteun voor start-ups

Imec staat voluit voor Interuniversitair Micro-Electronica Centrum. Het is een onafhankelijke R&D-organisatie actief op het gebied van nano-elektronica en digitale technologie, die door de Vlaamse overheid wordt gefinancierd om onderzoek te verrichten en ondernemerschap en de oprichting van nieuwe start-ups en spin-offs in dit domein te stimuleren.

imec istart

Binnen deze laatste missie heeft imec een acceleratieprogramma ontwikkeld, imec.istart genaamd, waarin het ondernemers ondersteunt bij de vroege ontwikkeling van hun start-ups richting de markt, financiering en internationalisatie. Ze doen dit via investeringen, persoonlijke coaching en kennisoverdracht binnen de tech community. De link tussen imec.istart en WATT The Health is een stevige meerwaarde voor de techbedrijven die in WATT The Health zullen resideren!

medvia

MEDVIA stimuleert innovatie in gezondheidszorg

MEDVIA is een industriegedreven netwerk dat innovaties in de gezondheidszorg stimuleert op het kruispunt van medische technologie, biotechnologie en digitale technologie. MEDVIA werd opgericht als een publiek-private samenwerking met de Vlaamse overheid en faciliteert en ondersteunt samenwerkingen tussen gezondheidstechnologiebedrijven, onderzoeksinstellingen, universiteiten, ziekenhuizen en patiëntenbelangenverenigingen.

Events en mentorship-dagen in WATT The Health

Concreet zullen de bedrijven die in WATT The Health een kantoor huren kunnen rekenen op de kennis van zowel imec.istart als MEDVIA. Op vastgelegde tijdstippen zullen experten van MEDVIA in WATT The Health aanwezig zijn en geboekt kunnen worden door ondernemers, en imec.istart zal daar enkele keren per jaar hun open offie hours laten doorgaan. Als techbedrijf in de gezondheidssector zijn zij constant met vernieuwing bezig en staan ze soms voor zeer specifieke uitdagingen. Deze kennisdeling is dus van groot belang voor hun toekomstplannen en groei.

Daarnaast zullen beide organisaties jaarlijks verschillende events organiseren in de eventruimte van WATT The Health, en waaraan residents gratis kunnen deelnemen. Voor de bedrijven betekent het een laagdrempelige manier om hun netwerk te vergroten en kennis te verzamelen. De locatie ligt bijna letterlijk binnen handbereik (maximum enkele verdiepingen hoger om precies te zijn).

Mooie surplus: imec.istart zal ook de kans geven aan hun startende healthtechbedrijven om een gratis coworking plek te reserveren in WATT The Health. Zo kunnen ze te midden van meer mature ondernemers en experten hun bedrijf verder uitbouwen.

In afwachting van de oplevering van de site zullen deze events doorgaan in WATT The Firms en WATT Factory.